ଡକ ୱର୍ଥ ଲୁଇସ ଷ୍ଟର୍ନ(DLS) ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ICC

ଦୁବାଇ,୨୯/୦୯(ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଜିରୋ ଲାଇଭ):
ଡକ ୱର୍ଥ ଲୁଇସ ଷ୍ଟର୍ନ(DLS) ସିଷ୍ଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ICC ।  ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 30ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଜିମ୍ୱାୱେ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତିତ ICC ଆଚାର ସଂହିତା ଏବଂ ଖେଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିଛନ୍ତି । ନୂତନ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡିକରେ ରନ କରୁଥିବା ହାରକୁ ବଢାଇବାକୁ ପଡିବ । ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରେ DLSର ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *