ଓଡିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 42 ହାଜର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୪/୧୧(ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଲାଇଭ): ଯଦି ବର୍ତମାନର ହାରରେ ଗ୍ରିନହାଉସ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ଚଳିତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ…